REAKTOR

art centre in Nová Cvernovka

residencies - projects - networking

Reaktor is an art centre and curator&artist-in-residence platform focused on contemporary art and culture, established in 2017 in Bratislava, Slovakia. It is based in Creative and cultural centre Nová Cvernovka, the emerging cultural point in the city suburb. All our activities are predominantly tied to the premises of the cultural center, which is operated by the Cvernovka Foundation.


Reaktor je centrum pre súčasné umenie a platforma zastrešujúca rezidenčné kurátorské a umelecké pobyty. Pôsobí od roku 2017 v rozvíjajúcom sa Kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka v Bratislave, ku ktorému sa vzťahujú všetky jeho aktuálne aj budúce aktivity.