RESIDENTS PRESENTATION: Bývalá chemická škola. 30.5. o 18.00 v Kabinete pomalosti.


_DSC0024jpg

Prednáška pedagóga Mikuláša Bartala sa zaoberala vývojom chemických vied na území Slovenska, ktorý poskytuje prepojenie na začiatok výučby chemických profilov v budove Strednej priemyselnej školy chemickej v Bratislave, v roku 1951. V ďalšej časti sa poslucháč dozvedel najmä o ťažkých časoch pre predmetnú budovu, kedy došlo k postupnému odstaveniu celého objektu. Prednášku spestrovali fotografie, videá a spomienkové predmety.

Mikuláš Bartal

1999 - 2001 študoval na predmetnej škole v rámci pomaturitného kvalifikačného štúdia

2002 - 2004 viedol pre žiakov chemický krúžok

od roku 2007 až po súčasnosť vykonáva pedagogickú činnosť

Medzi rokmi 2008 - 2010 bol posledným učiteľom, ktorý v budovevyučoval. V ďalšom, pre školu v budove poslednom období 2010 - 2015 ju často navštevoval, najmä z dôvodu postupného sťahovania učebných pomôcok a chemikálií. Po náhlom a nepredpokladanom zničení budovy bezdomovcami kľúče odovzdal priamo na mieste posledného vstupu, ešte do školskej budovy. Tento silný moment zachytila aj kamera a je súčasťou prednášky._DSC0026_DxO-1jpg

V druhej časti cyklu sa predstavil Claudiu Cobilanschi- fortograf a žurnalista, ktorý v Novej Cvernovke absolvoval dvojmesačný rezidenčný pobyt. Rozprával o svojej práci, o svojich skúsenostiach z rezidenčného pobytu a o svojom pripravovanom projekte vytvorenom na základe nájdených artefaktov a zozbieraných informácií. Pozvanie Mikuláša Bartala prebehlo z jeho iniciatívy a bolo súčasťou jeho projektového zámeru.

_DSC9962_DxOjpg

Claudiu Cobilanschi

- žije a tvorí na pomedzí medzi umením a novinárskou praxou. Ako novinár používa rôzne médiá pre rôzne druhy vyjadrenia a ako umelec sleduje ich vzájomné ovplyvňovanie a prenikanie. Vo svojej praxi sa dotýka najmä problémov stereotypného uvažovania ako aj vnímania správ v rôznych kontextoch. Fotografuje, tvorí post-apokalyptické sochy, video-dokumentácie, interaktívne filmy a pod. Pracoval a testoval hranice inštitúcií ako British Council, AltArt Romania, Gallery 26 Bucharest, HBK Saar, Romanian Cultural Institute, Pavilion UniCredit. Stretnúť ho môžete u nás v Novej Cvernovke pri realizácii svojho rezidenčného projektu a iných tvorivých činnostiach od 15.4. do 31.5., ako aj v bratislavskej galérii tranzit.sk, kde je súčasťou výstavného projektu Start and Finish (5. 4. - 14. 7.).