REAKTOR

art centre in Nová Cvernovka

Galéria, ktorá privádza k pomalosti. Diela tvoriace koridor ku knihám. Do priestoru, v ktorom dominuje text a slovo. Na chodbe pred Kabinetom pomalosti, novootvorenou knižnicou v Novej Cvernovke.

Galéria, slow prezentuje diela, ktoré vyžadujú premýšľanie a čítanie. Ako sprcha pred vstupom do bazénu pripravuje telo na zmenu teploty, tak diela pred vstupom do knižnice kalibrujú zrak a mozog na vnímanie textu. Diváka premieňajú na čitateľa. Inšpirujú k vnútornej práci s písmom, slovom, kontextom.

Rozloha Galérie, slow je skromná. Ide o priestor pred Kabinetom pomalosti, knižnicou v priestoroch Kultúrneho a kreatívneho centra Nová Cvernovka. Jednu stenu a časť chodby pred vstupom. Aj vďaka svojej komornosti sa má stať vírusom, ktorý pomaly napáda každodennosť. Vychyľuje a spomaľuje zhon na rušnej chodbe kreatívneho centra.

Presun z bodu A do bodu B je pre pracujúcich niekedy nutným zlom, inokedy príležitosťou vypnúť a byť chvíľu sám so sebou. Tento čas im chceme ukradnúť, prehĺbiť a kultivovať. Postaviť sa im do cesty umením a literatúrou.  

Diela pre Galériu, slow budú vyberané spomedzi tých, ktoré pracujú so slovom alebo textom, lingvisticky či graficky. Ich povaha bude rôznorodá - môže ísť o nástennú kresbu, sochu, závesný obraz, či inštaláciu. Výstavy sa budú obmieňať nepravidelne, okrem svojej prítomnosti na seba nebudú upozorňovať žiadnou ďalšou sprievodnou komunikáciou, kurátorskými textami či samostatnýmu vernisážami. Diela budú komunikovať samé sebou.

Galéria, slow zahájila svoju výstavnú aktivitu 4. decembra 2017 o 17.00 pri príležtosti otvorenia Kabinetu pomalosti dielami Dušana Zahoranského.