REAKTOR

art centre in Nová Cvernovka

Kde sú tie kocky? 

Výstava a workshop prebiehali počas podujatia 1.máj otvorených ateliérov v Novej Cvernovke (1.5.2018) v Zborovni.

Autorky a autori: Artur van Balen, Claudiu Cobilanschi, Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová, Marko Lucina a obyvatelia mesta Tábor, Jaroslav Kyša, Ján Šipöcz, Martin Zaiček, R.F. bývalý premiér SR a Sabine, obyvateľka mesta Bratislavy

Poďakovanie: Flóra Gadó, Lenka Kukurová, Mads Floor Andersen, Kornélia Bocáková, Karolína Králiková

Kurátorka: Diana Klepoch Majdáková


Foto: Stanči Markovičová (event), Ján Šipocz (výstava a diela) 


Dlažobná kocka (kocka -y -ciek ž.) je stavebný materiál vyrobený z kameňa, v tvare pravidelného štvorbokého hranola alebo kvádra. Využíva sa ako materiál pre stavbu dlažby, druhu pevného povrchu pozemných komunikácií. Dlažobné kocky sú vyrábané najčastejšie zo žuly, vápenca, či skôr prevažne z kremenca (tzv. mačacie hlavy). Kocky majú rôzny rozmer a tvar v závislosti na použitom materiále a účele dlažby. Dlažba sa na spevnenie ulíc a ciest používala už v staroveku a v stredoveku, nie vždy však bola z dlažobných kociek, niekedy sa používal aj lámaný kameň. V modernom svete je vytláčaná asfaltom a betónom.

Dlažobné kocky poznáme veľké, drobné a mozaikové. Veľké majú rozmery 16x16x16 až 16x16x32 cm, sú z žuly, čadiča a iných vyvretých hornín, kladú sa do riadkov a používajú sa na dláždenie pozemných komunikácií. Drobné dlažobné kocky majú rozmery 10x10c10 cm, a od veľkých sa líšia aj spôsobom kladenia do kruhov, vejárov či vlnoviek. Používajú sa na chodníky a do peších zón. Mozaikové dlažobné kocky majú rozmery 5x5x5 cm (kocka) alebo 5x5x4 cm (hranol). Sú z rôznych druhov vápencov, a kladú sa v podobe mozaiky do chodníkov či peších zón historických centier miest.

Dlažobná kocka (v sne vidieť, držať, hovoriť o) znamená bezcitnosť z vašej strany k okoliu.

Výstava Kde sú tie kocky? je dokumentáciou umeleckých i neumeleckých tvorivých prejavov súvisiacich alebo priamo narábajúcich s motívom dlažobných kociek. Bežný stavebný prvok prítomný takmer v každom európskom meste sa dokáže neobvykle rýchlo a efektívne transformovať na hrozbu - či už fiktívnu alebo reálnu - spojenú s občianskym vzdorom. Dlho nepovšimnuté uvoľnené časti chodníkov (za normálnych okolností nebezpečných skôr pre chodcov) môžu z minúty na minútu stratiť svoje nevinné mimikri a stať sa zbraňou naháňajúcou strach. Sú vždy poruke a bez problémov ich ovládne aj malé dieťa. Preto sa stali symbolom pouličných protestov a ich násilného potenciálu. Z iného uhla pohľadu však predstavujú jedinú možnú obranu civilných protestujúcich, ak na nich z protistrany zaútočí ozbrojená sila. Dlažobná kocka je teda výborným príkladom dvojznačnosti, ambivalentnosti, možnosti radikálnej zmeny významu a funkcie objektu ocitajúceho sa v (po)zmenenom kontexte. Tvorivé výstupy, ktoré sa nám podarilo za krátky čas zhromaždiť, sa tiež vyznačujú rôznorodosťou a veľmi odlišným chápaním motívu dlažobnej kocky. Často pracujú s princípom krehkosti, vyprázdnenosti, ľahkosti a hravosti - v kontraste ku konotáciám, ktoré sú dlažobnej kocke bežne pripisované.