REAKTOR

art centre in Nová Cvernovka

Inclusive residency program offering 1 - 2 months research and creative residencies in cooperation with other local and international residency programs and individual exchange initiatives.  

Inkluzívna platforma poskytujúca a sprostredkujúca strednodobé (1-2 mesačné) výskumné a tvorivé rezidenčné pobyty v Kultúrnom a kreatívnom centre  Nová Cvernovka.

(pre slovenskú verziu pokračujte nižšie)

Mission

The residency program is designed as an opportunity for any art world professionals - curators, cultural operators, visual artists as well as performance or literary artists, together with philosophers, theoreticians, sociologist and other social scientists. Their residency projects should lead to establishing a close contact with Slovak art scene and support our cultural centre in its development stage.

Our residency program launches in 2018 mainly with research residencies for experts and theorists to look into problems known from other big suburban cultural centers (e.g. gentrification, deindustrialization, demographic shifts…).

We also seek advice of professionals in cultural sector, therefore we prefer curators' and art theorists’ residencies (to work systematically on the future artist residencies, cultural program e.g. exhibitions and to secure educational dimension of our activities).

We also invite artists (visual artists, designers, writers, dancers, theatre experts), curators (art theorists, critics, cultural managers), architects (urbanists, light designers…), social scientists (cultural anthropologists, economists, demographers, social psychologists, social workers, political scientists ...), environmental sustainability experts (energy management, waste management …) in order to form several “residency clusters” (concurrent residency stays of selected experts with a pre-chosen topic of research) in course of the year. Our aim is to create opportunities (common workshops, talks or debates) for their cooperation and exchange.

Inclusiveness

We are open to welcome parents / families with children (even the smallest ones), elderly persons, disabled persons etc.

Partnership

We accept any interesting offers for long-term partnerships, mutual sharing database of residency candidates, program matching or any other ways of collaboration. We welcome sharing of personal and financial resources to build a functional network of residency programs.  

Premises and capacity

Currently we offer 4 residency apartments (25m and 29m) and 2 studios (25m). Our residency program is able to operate up to 4 residencies at the same time in a two-months period (which means we can possibly accommodate up to 24 residents per year).

What we offer

  • residency appartment (one room with bathroom and small kitchen)
  • residency studio (optional, in case of necessity)
  • residency guide (helping getting in touch with local art scene, suggesting itinerary, helping with a basic orientation in the town)
  • covering of travel expenses
  • residency fee (depends on the lenght of the residency stay)
How to apply
If you are interested to take part in our residency program, please contact our residency program coordinator Diana Klepoch Majdáková: majdakova@nadaciacvernovka

The first contact e-mail shall include:
- your CV, photo and a short portfolio (or link to a website)
- brief letter of intent with a description of your motivations and aims to participate in our residency program
- estimated time and two possible periods of time for your stay
The following acceptance procedure will include written residency project and a the final selection will be made by appointed comitee (the next session is planned for DECEMBER 2018).

Funding

Our residency program is funded by Slovak art council.


Rezidenčný program Reaktor 

Rezidenčný program v Novej Cvernovke má za cieľ vytvárať  príležitosti pre široké spektrum odborníkov pozitívne zasiahnuť do vývoja nového kreatívneho centra v jeho začiatkoch. Zároveň nám ide o vyplnenie dlhodobej medzery vo vytváraní sietí a živých kontaktov so zahraničnou kultúrnou scénou, predovšetkým v rámci bratislavského kultúrneho života.

Rezidenčné centrum Reaktor otvorilo svoj program prvým ročníkom zameraným predovšetkým na výskumné a teoretické projekty umožňujúce potrebnú odbornú reflexiu tak rozbiehajúcich sa aktivít kultúrneho centra ako aj miestnej umeleckej scény. Preto pozývame  najmä odborníkov z oblastí spomenutých vyššie (teda umeleckej a kultúrnej teórie a manažmentu), sociálnych a humanitných vied (kultúrna antropológia, sociálna psychológia, demografia, ekológia, politické vedy a.i.) ale aj z praktických odborov (vizuálne umenie, architektúra, urbanizmus, dizajn).

Inkluzivita

Vytvárame podmienky pre rodičov s malými deťmi (možnosť využívať služby detského kútika), počítame so špecifikami rezidenčných pobytov seniorov, sme pripravení upraviť priestory pre imobilných, slabozrakých či nepočujúcich rezidentov a rezidentky.  

Partnerská spolupráca

Rezidenčné centrum Reaktor vytvára dlhodobé strategické partnerstvá s inými inštitúciami i jednotlivcami aktívnymi pri organizácii rezidenčných pobytov. Cieľom je udržať pružný a otvorený mechanizmus výberu nominovaných rezidentov a rezidentiek. Výber prebieha zvolaním poradnej komisie za účasti zástupcov a zástupkýň všetkých partnerov, ako aj centra Reaktor a Nadácie Cvernovka.

Každý rezidenčný pobyt je plánovaný ako aktívne podieľanie sa na programe umeleckého a kultúrneho centra a zároveň zapájanie sa do kultúrneho života v meste. Okrem toho plánujeme každú rezidenciu odštarovať (alebo zavŕšiť) verejnou prezentáciou práce pozvanej osobnosti (prednáškou, masterclass, výstavou a pod.).

Rezidentovi/ke poskytujeme:

  • rezidenčný byt (izba s vlastnou kúpelňou a zdieľanou / vlastnou kuchyňou)

  • rezidenčný ateliér (podľa dohody)

  • asistencia rezidentovi / rezidentke  (pomoc pri orientácii v lokálnej umeleckej prevádzke a scéne)

  • pokrytie cestovného (1 x cesta tam a späť)

  • rezidenčný honorár

Ponuka pre študentov a študentky dejín umenia, kulturológie a príbuzných odborov

V rámci nášho rezidenčného programu ponúkame študentkám a študentom kultúrno-teoretických odborov príležitosť bližšie spoznať zaujímavých zahraničných hostí a zorientovať sa v umeleckej scéne ako rezidenčný asistent/ka. Práca zahŕňa komunikáciu s rezidenčným hosťom/hosťkou, vypracovanie itinerára podľa špecifických požiadaviek, organizovanie stretnutí, sprevádzanie po ateliéroch, produkčné práce a pomoc s ubytovaním a základnou orientáciou v meste.

Financovanie

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďalšie financovanie je zabezpečené vďaka spolupráci s partnerskými organizáciami, inštitúciami a jednotlivcami.