REAKTOR

art centre in Nová Cvernovka

Reaktor residency program cooperates with other initiatives and individuals by inviting them to join our program. We accept any interesting offers for long-term partnerships, mutual sharing database of residency candidates, program matching or any other ways of collaboration. We welcome sharing of personal and financial resources to build a functional network of residency programs.  

Advisory board and jury members: 

Tranzit.sk, represented by Judit Angel 

FKSE (Young artists assosiation) in Budapest, represented by 

Zuzana Jakalová with the project Pre-evaluation 

Zuzana Duchová, Ľubica Kollárová and Katarína Svobodová with the Mama hotel initiative 

Our program / resident exchange partners: 

Schafhof - European Center for Art Upper Bavaria https://www.schafhof-kuenstlerhaus.de/?La=2&NavID=2615.1.2

Fotograf Residency  https://fotografgallery.cz/fotograf-residency/ 

Supported by 
Slovak Art Council 
International Visegrad Fund Rezidenčné centrum Reaktor vytvára dlhodobé strategické partnerstvá s inými inštitúciami i jednotlivcami aktívnymi pri organizácii rezidenčných pobytov. Cieľom je udržať pružný a otvorený mechanizmus výberu nominovaaných rezidentov a rezidentiek. Výber bude prebiehať zvolaním poradnej komisie za účasti zástupcov a zástupkýň všetkých partnerov, ako aj centra Reaktor a Nadácie Cvernovka.

Naše súčasné partnerské organizácie a iniciatívy (s funkciou poradného orgánu a komisie):

Tranzit.sk spoluprácu s centrom Reaktor rozvíja najmä v rovine medzinárodnej výmeny umelcov a kurátorov. Spolupráca na výbere a organizácii rezidenčného hosťa/ky je vyústením spoločných tém a možných programových prienikov.

Projekt Pre-evaluation Zuzany Jakalovej reaguje na aktuálne a budúce podmienky novovznikajúceho rezidenčného centra. Má byť sondou a myšlienkovou platformou, v rámci ktorej bude možné preskúmať často neviditeľné kontexty rezidenčných programov ešte predtým, než budú uvedené do praxe.

Autorky iniciatívy Mama hotel (Ľubica Kollárová, Zuzana Duchová, Katarína Svobodová) sa rozhodli ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti a priložiť ruku k projektu ako matky - projektové manažérky pre ďalšie matky/otcov rezidentky/ov. Projekt vychádza z pozorovania, že táto sociálna skupina je veľmi vhodná pre istý typ rezidenčných pobytov - na obohatenie vlastnej umeleckej kariéry i nového prostredia, ktoré môže benefitovať z nových externých prístupov k "domácej a známej problematike".